Khi xã hội càng phát triển thì kỹ năng sống đối với con người càng trở nên cần thiết. Đã có rất nhiều người khẳng định rằng hơn 75% khả năng thành công của con người xuất phát từ kỹ năng sống. Vì thế, tầm quan trọng của kỹ năng sống trong xã hội hiện đại là rất lớn. Vậy mỗi chúng ta cần trang bị kỹ năng như thế nào để sống tốt hơn?

Kỹ năng sống là gì?

Khái niệm kỹ năng sống theo Unesco chính là tập hợp những hành vi tích cực và khả năng thích nghi giúp mỗi cá nhân có thể giải quyết các nhu cầu. thách thức trong cuộc sống hàng ngày.

Tầm quan trọng của kỹ năng sống trong xã hội hiện đại
Kỹ năng sống quan trọng đối với mỗi cá nhân con người

Thiếu đi kỹ năng sống là một trong những trở ngại lớn nhất trong cuộc sống của mỗi người. Những kỹ năng sống cơ bản mà mỗi chúng ta cần có đó là:

  • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
  • Kỹ năng giao tiếp.
  • Kỹ năng chăm sóc bản thân.
  • Kỹ năng làm chủ cảm xúc.
  • Kỹ năng đối nhân xử thế.
  • Kỹ năng tôn trọng người khác.
  • Kỹ năng sống về tình yêu thương, vị tha, sẻ chia.
  • Kỹ năng về tư duy sáng tạo.
  • Kỹ năng phản biện.
  • Kỹ năng quyết đoán.

Tầm quan trọng của kỹ năng sống trong xã hội hiện đại

Tại sao mỗi cá nhân chúng ta đều cần trang bị kỹ năng sống trong xã hội hiện nay?

Hỗ trợ thay đổi tích cực về hành vi và mang đến hiệu quả

Tầm quan trọng của kỹ năng sống đó chính là giúp mỗi cá nhân có thể ứng dụng tri thức, tâm lý của mình để giải quyết vấn đề theo hướng tích cực nhất. Khi con người nỗ lực trau dồi kỹ năng sống sẽ có thể thay đổi tích cực hành vi của mình và đem lại hiệu quả tốt hơn so với việc chỉ cung cấp thông tin.

Hay nói một cách dễ hiểu hơn, tầm quan trọng của kỹ năng sống chính là giúp cải thiện hành vi một cách tốt nhất. Chẳng hạn như khi được giáo dục kỹ năng sống chuẩn mực, cá nhân sẽ hạn chế: Hành vi bạo lực, giảm thiểu tình trạng bế tắc, tìm đến cái chết, thường xuyên tham gia hoạt động công ích, thiện nguyện.